Błędy w Sztuce Medycznej

ADWOKACI OD BŁĘDÓW W SZTUCE MEDYCZNEJ

Porozmawiaj bezpośrednio z adwokatem i uzyskaj informację niezbędną do prowadzenia roszczenia odnośnie twojego obrażenia. Nie płacisz nic, dopóki nie wygramy.

Roszczenia z tytułu błędów w sztuce medycznej

Przegląd

Co roku tysiące pacjentów doznaje obrażeń lub umiera w wyniku zaniedbań lekarzy lub innych pracowników służby zdrowia. Gdy pacjent doznaje obrażeń lub umiera w wyniku nieprawidłowej opieki medycznej lub zaniedbań w tym zakresie, lekarz lub inny pracownik służby zdrowia odpowiedzialni za obrażenie lub zgon mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności w procesie o błąd w sztuce medycznej.

Pacjentom przysługuje prawo do otrzymania leczenia zgodnego z przyjętymi standardami medycznymi, gdy są pod opieką lekarza. Jeśli poziom opieki odbiega od standardów, dochodzi do błędu w sztuce medycznej i może przysługiwać Ci odszkodowanie w procesie o błąd w sztuce medycznej.

Jak prowadzimy sprawy roszczeń z tytułu błędów w sztuce medycznej

Rodzaje Spraw O Błąd W Sztuce Medycznej

Błąd w sztuce medycznej może wystąpić w szeregu sytuacji medycznych, ale do najczęstszych typów spraw tego rodzaju należą sprawy dotyczące:

 • Obrażeń przy porodzie
 • Błędów na oddziale nagłej pomocy medycznej
 • Błędów w szpitalu
 • Błędów diagnostycznych
 • Błędów anestezjologicznych
 • Błędów w zakresie podawania leków
 • Niepożądanych reakcji na leki lub interakcji z lekami
 • Nadużyć i zaniedbań w domach opieki

POZWY O BŁĄD W SZTUCE MEDYCZNEJ

Procesy o błąd w sztuce medycznej  dotyczące zarówno szkód na osobie, jak i zawinionej śmierci  wiążą się ze szczególnymi zagadnieniami prawnymi, takimi jak szczególne okresy przedawnienia i bardziej restrykcyjne wymagania dowodowe. Sheldon Minkow i Andrzej Domin, prawnicy z Chicago zajmują się błędami w sztuce medycznej, doskonale orientują się w złożonych kwestiach prawnych i szczegółach, które mają zasadnicze znaczenie w procesach o błąd w sztuce medycznej. Warto niezwłocznie zasięgnąć opinii kompetentnego radcy prawnego, aby można było udokumentować i zachować odpowiednie dowody.

WYMAGANIA PRAWNE W PRZYPADKU ROSZCZENIA Z TYTUŁU BŁĘDU W SZTUCE MEDYCZNEJ

Roszczenia z tytułu błędów sztuce medycznej wiążą się z szeregiem złożonych problemów prawnych i dochodzenie ich może czasem być trudne. Warto niezwłocznie zasięgnąć opinii kompetentnego radcy prawnego, na przykład prawników z kancelarii Minkow Domin w Chicago zajmujących się błędami w sztuce medycznej, aby zgromadzić potrzebne dowody i wystąpić z odpowiednimi roszczeniami.

Aby wystąpić z roszczeniem z tytułu błędu w sztuce medycznej powód musi zwykle udowodnić, że:

 • Lekarz, pielęgniarka, szpital lub inna osoba lub placówka świadcząca usługi medyczne miał(a) obowiązek zapewnić pacjentowi odpowiednie leczenie
 • Lekarz, pielęgniarka, szpital lub inna osoba lub placówka świadcząca usługi medyczne nie zapewnił(a) odpowiedniego leczenia
 • Pacjent odniósł obrażenia lub zmarł w wyniku braku odpowiedniego leczenia
 • Obrażenia lub śmierć pacjenta spowodowało niezapewnienie przez lekarza, pielęgniarkę, szpital lub inną osobę lub placówkę świadczącą usługi medyczne odpowiedniego leczenia

Roszczenia z tytułu błędów w sztuce medycznej nie tylko wiążą się z szeregiem złożonych problemów prawnych, ale też obejmują skomplikowane kwestie medyczne. W związku z tym nasi chicagowscy prawnicy zajmujący się błędami w sztuce medycznej wiedzą, jak istotne jest zasięgnięcie opinii doświadczonych biegłych lekarzy na temat właściwego leczenia, koniecznych dowodów o charakterze medycznym i zastosowania kwestii prawnych do standardów medycznych.

WIĘCEJ INFORMACJI

3

Skontaktuj się z nami