ADWOKACI OD SZKÓD NA OSOBIE

Porozmawiaj bezpośrednio z adwokatem i uzyskaj informację niezbędną do prowadzenia roszczenia odnośnie jego obrażenia. Nie płacisz nic, dopóki nie wygramy.

Adwokaci od szkód na osobie

Przegląd

Wypadki powodujące obrażenia cielesne stanowią obszar gałęzi prawa zwanej prawem deliktu (tort law). Na mocy przepisów prawa deliktu strona odpowiedzialna za spowodowanie lub przyczynienie się do wypadku odpowiada za szkody, obrażenia lub zgony będące następstwem wypadku. Sheldon Minkow i Andrzej Domin, prawnicy z Chicago zajmują się szkodami na osobie, dbają o ochronę praw osób, które odniosły obrażenia w wyniku wypadków drogowych, wypadków motocyklowych, błędów w sztuce medycznej i spowodowania zgonu. Nasi prawnicy, mający ponad 45 lat doświadczenia, zapewniają swoim klientom indywidualne podejście i mogą poszczycić się imponującą wiedzą prawniczą.

Jak prowadzimy sprawy z tytułu odbrażeń ciała

ZAKRES USŁUG

Prawnicy z kancelarii Minkow Domin mający doświadczenie w zakresie szkód na osobie reprezentują klientów z całego obszaru Chicago, łącznie z przylegającymi do miasta przedmieściami. Obszerna wiedza i bogate doświadczenie prawników kancelarii znajdują zastosowanie w szeregu spraw dotyczących obrażeń cielesnych, takich jak wypadki samochodowe, błędy w sztuce medycznej, spowodowanie zgonu oraz potknięcia i upadki. Jeśli odniosłeś obrażenia w miejscu pracy, nasi prawnicy chętnie pomogą Ci także w dochodzeniu roszczeń z ubezpieczenia pracowniczego obowiązującego w Illinois.

REPREZENTACJA

Prawnicy z kancelarii Minkow Domin Trial Lawyers zajmujący się szkodami na osobie reprezentują klientów w wielu różnego rodzaju procesach dotyczących obrażeń cielesnych, takich jak:

 • Wypadki drogowe
 • Wypadki z udziałem pojazdów ciężarowych
 • Wypadki samochodowe
 • Wypadki motocyklowe
 • Wypadki z udziałem rowerów
 • Wypadki z udziałem pieszych
 • Wypadki w miejscu pracy
 • Ciężkie obrażenia
 • Błąd w sztuce medycznej
 • Nadużycia w domach opieki
 • Zawiniona śmierć
 • Potknięcia i upadki/odpowiedzialność właściciela lokalu

Odszkodowanie W Sprawach Dotyczących Szkód Na Osobie

Ofiarom zdarzeń skutkujących uszkodzeniem ciała lub szkody na zdrowiu może przysługiwać odszkodowanie w formie odszkodowania wyrównawczego lub retorsyjnego. Odszkodowanie kompensacyjne to świadczenie w formie pieniężnej, będące próbą zrekompensowania osobie poszkodowanej kosztów poniesionych w związku z leczeniem, utraty zarobków oraz szkód na mieniu. Odszkodowanie kompensacyjne ma także na celu pokrycie strat niematerialnych, takich jak oszpecenie, niezdolność do pracy lub utrata zdolności do prowadzenia normalnego życia. Z kolei odszkodowanie za straty moralne ma na celu wymierzyć karę stronie dopuszczającej się zaniedbania za jej szkodliwe działanie oraz zniechęcić do przyszłych zaniedbań lub umyślnych szkodliwych działań.

Rodzaj i kwota odszkodowania, które może zostać zasądzone w sprawie o szkody na osobie, są bardzo zróżnicowane, w zależności od typu wypadku powodującego taką szkodę, stopnia zaniedbania lub odpowiedzialności, a także liczby i rodzaju obrażeń i szkód doznanych przez osobę pokrzywdzoną. Prawnicy Minkow i Domin doskonale orientują się w zawiłościach przepisów prawa oraz teoriach prawnych związanych z różnego rodzaju sprawami z zakresu obrażeń cielesnych. Mogą w przybliżeniu określić wysokość i rodzaj odszkodowania, które może przysługiwać poszkodowanemu, oraz przeanalizować prawdopodobieństwo wygranej.

Minkow i Domin to kompetentni negocjatorzy w sprawach o szkody na osobie, doskonale orientujący się w języku i technikach stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe i posiadający doświadczenie konieczne do wynegocjowania korzystnej ugody dla swoich klientów.

Więcej Informacji

3

Skontaktuj się z nami