Uszczerbek na zdrowiu

ADWOKACI zajmujący się sprawami o obrażenia ciała

Porozmawiaj bezpośrednio z adwokatem i uzyskaj informacje, których potrzebujesz, by wnieść roszczenia w kwestii obrażeń ciała. Nie poniesiesz kosztów, dopóki nie wygramy.

Adwokaci od szkód na osobie

INFORMACJE OGÓLNE

Wypadki powodujące obrażenia cielesne wpisują się w obszar gałęzi prawa zwanej prawem deliktowym (tort law). Na mocy przepisów prawa deliktowego strona odpowiedzialna za spowodowanie lub przyczynienie się do wypadku odpowiada za szkody, obrażenia lub zgony będące następstwem wypadku. Sheldon Minkow i Andrzej Domin, prawnicy z Chicago, zajmują się szkodami na osobie, dbają o ochronę praw osób, które odniosły obrażenia w wyniku wypadków drogowych, wypadków motocyklowych, błędów w sztuce medycznej i spowodowania zgonu. Nasi prawnicy, mający ponad 45 lat doświadczenia, zapewniają swoim klientom indywidualne podejście i mogą poszczycić się imponującą wiedzą prawniczą.

Jak prowadzimy sprawy o obrażenia ciała

Czym się zajmujemy?

Jako doświadczeni chicagowscy adwokaci zajmujący się sprawami o szkody na osobie, Minkow Domin reprezentują klientów z całego Chicago, a także z przyległych przedmieść. Ogromna wiedza prawna oraz doświadczenie, jakimi mogą się pochwalić, pozwalają im zajmować się szerokim wachlarzem spraw takich jak wypadki samochodowe, błędy w sztuce medycznej, śmierć zawiniona czy poślizgnięcia i upadki. Jeśli doznałeś urazu przy pracy, nasi adwokaci mogą pomóc Ci również odzyskać należne Ci odszkodowanie.

REPREZENTACJA

Prawnicy z kancelarii Minkow Domin Trial Lawyers, zajmujący się szkodami na osobie, reprezentują klientów w wielu różnego rodzaju procesach dotyczących obrażeń cielesnych występujących w wyniku sytuacji takich jak:

  • wypadki drogowe,
  • wypadki z udziałem pojazdów ciężarowych,
  • wypadki samochodowe,
  • wypadki motocyklowe,
  • wypadki z udziałem rowerów,
  • wypadki z udziałem pieszych,
  • wypadki w miejscu pracy,
  • ciężkie obrażenia,
  • błąd w sztuce medycznej,
  • nadużycia w domach opieki,
  • śmierć zawiniona,
  • potknięcia i upadki/nieodpowiedzialność właściciela lokalu.

Odszkodowanie W Sprawach Dotyczących Szkód Na Osobie

Ofiarom zdarzeń skutkujących uszkodzeniem ciała lub uszczerbku na zdrowiu może przysługiwać świadczenie w formie odszkodowania wyrównawczego lub retorsyjnego. Odszkodowanie kompensacyjne to świadczenie w formie pieniężnej, będące próbą zrekompensowania osobie poszkodowanej kosztów poniesionych w związku z leczeniem, utraty zarobków oraz szkód na mieniu. Odszkodowanie kompensacyjne ma także na celu pokrycie strat niematerialnych, takich jak oszpecenie, niezdolność do pracy lub utrata zdolności do prowadzenia normalnego życia sprzed wypadku. Z kolei odszkodowanie za straty moralne ma na celu wymierzyć karę stronie dopuszczającej się zaniedbania za jej szkodliwe działanie oraz zniechęcić do przyszłych zaniedbań lub umyślnych szkodliwych działań.

Rodzaj i kwota odszkodowania, które może zostać zasądzone w sprawie o szkody na osobie, są bardzo zróżnicowane, w zależności od typu wypadku powodującego taką szkodę, stopnia zaniedbania lub odpowiedzialności, a także liczby i rodzaju obrażeń i szkód doznanych przez osobę pokrzywdzoną. Prawnicy Minkow i Domin doskonale orientują się w zawiłościach przepisów prawa oraz teoriach prawnych związanych z różnego rodzaju sprawami z zakresu obrażeń cielesnych. Mogą w przybliżeniu określić wysokość i rodzaj odszkodowania, które może przysługiwać poszkodowanemu, oraz ocenić prawdopodobieństwo wygranej.

Minkow i Domin to kompetentni negocjatorzy w sprawach o szkody na osobie, doskonale orientujący się w języku i technikach stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe i posiadający doświadczenie konieczne do wynegocjowania korzystnej ugody dla swoich klientów.

Więcej Informacji

3

Skontaktuj się z nami