PRAWNICY SPECJALIZUJĄCY SIĘ W ZAWINIONEJ ŚMIERCI

Porozmawiaj bezpośrednio z adwokatem i uzyskaj informację niezbędną do prowadzenia roszczenia odnośnie twojego obrażenia. Nie płacisz nic, dopóki nie wygramy.

Sprawy zawinionej śmierci

Przegląd

Procesy dotyczące zawinionej śmierci to takie, w których rodzina ofiary wypadku ze skutkiem śmiertelnym pozywa stronę odpowiedzialną za zgon domagając się odszkodowania pieniężnego za straty finansowe i emocjonalne poniesione w wyniku utraty bliskiej osoby. Proces dotyczący zawinionej śmierci może dotyczyć różnych wypadków, takich jak wypadki samochodowe, wypadki z udziałem pojazdów ciężarowych, wypadki z udziałem środków transportu zbiorowego oraz wypadki powstałe w wyniku błędu w sztuce medycznej.

Jak prowadzimy sprawy zawinionej śmierci

ŻYCZLIWA I OPARTA NA SOLIDNEJ WIEDZY PORADA PRAWNA

Sheldon Minkow i Andrzej Domin, jako doświadczeni prawnicy z Chicago zajmujący się zawinionymi zgonami, rozumieją, że członkowie rodziny i bliscy ofiar wypadków ze skutkiem śmiertelnym zmagają się z wieloma problemami, w tym organizacją pogrzebu i uporaniem się z żałobą. Sheldon Minkow i Andrzej Domin to kompetentni i życzliwi prawnicy z Chicago zajmujący się przypadkami zawinionej śmierci, którzy przejmą kontrolę nad aspektem prawnym procesu dotyczącemu zawinionej śmierci i zadbają o uzyskanie niezbędnych dokumentów i materiałów dowodowych oraz o przestrzeganie odpowiednich terminów składania dokumentów.

WYMOGI PRAWNE W PRZYPADKU PROCESU DOTYCZĄCEGO ZAWINIONEJ ŚMIERCI

W przypadku wytoczenia przez rodzinę ofiary procesu o zawinioną śmierć, należy powołać zarządcę spadku zmarłego. W tego rodzaju procesie wymagane jest wykazanie przez powoda, że:

 • Zgon ofiary nastąpił w wyniku zaniedbania lub umyślnej winy osoby trzeciej
 • Pozostali przy życiu członkowie rodziny ofiary ponieśli straty finansowe w wyniku zgonu.

OGÓLNE POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZAWINIONEJ ŚMIERCI

Sprawy dotyczące zawinionej śmierci mogą być wynikiem dowolnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ale często są następstwem takich sytuacji, jak:

 • Błąd w sztuce medycznej
 • Wypadki drogowe
 • Wypadki z udziałem środków transportu zbiorowego
 • Niebezpieczne środki farmaceutyczne
 • Niebezpieczne lub wadliwe produkty
 • Narażenie na działanie substancji toksycznych

ODSZKODOWANIA DOSTĘPNE W PROCESACH DOTYCZĄCYCH ZAWINIONEJ ŚMIERCI

W procesie dotyczącym zawinionej śmierci członkom rodziny lub bliskim ofiary może przysługiwać odszkodowanie z tytułu:

 • Rachunków za koszty opieki medycznej poniesione przez ofiarę wypadku przed zgonem
 • Wydatków na pogrzeb ofiary wypadku
 • Utraty przyszłego dochodu
 • Utraty świadczeń pracowniczych, takich jak świadczenia emerytalne i ubezpieczenie zdrowotne
 • Utraty przyszłego spadku
 • Utraty opieki rodzicielskiej, jeżeli ofiara wypadku osierociła małoletnie dzieci
 • Utraty towarzystwa, opieki i ochrony małżonka
 • Bólu i cierpienia osób pozostałych przy życiu spowodowanych urazem psychicznym z powodu utraty bliskiej osoby
 • Odszkodowania za straty moralne w zależności od winy pozwanego w odniesieniu do wypadku

WIĘCEJ INFORMACJI

3

Skontaktuj się z nami