PRAWNICY SPECJALIZUJĄCY SIĘ W ZAWINIONEJ ŚMIERCI

Poorozmawiaj bezpośrednio z adwokatem i uzyskaj informacje, których potrzebujesz, by wnieść roszczenia z tytułu śmierci zawinionej. Nie poniesiesz kosztów, dopóki nie wygramy.

Sprawy śmierci zawinionej

Informacje ogólne

Procesy dotyczące śmierci zawinionej to takie, w których rodzina ofiary wypadku ze skutkiem śmiertelnym pozywa stronę odpowiedzialną za zgon, domagając się odszkodowania pieniężnego za straty finansowe i emocjonalne poniesione w wyniku utraty bliskiej osoby. Proces dotyczący śmierci zawinionej może dotyczyć różnych wypadków, takich jak wypadki samochodowe, wypadki z udziałem pojazdów ciężarowych, wypadki z udziałem środków transportu zbiorowego oraz wypadki powstałe w wyniku błędu w sztuce medycznej.

Jak prowadzimy sprawy śmierci zawinionej

ŻYCZLIWA I OPARTA NA SOLIDNEJ WIEDZY PORADA PRAWNA

Sheldon Minkow i Andrew Domin, jako doświadczeni prawnicy z Chicago zajmujący się zawinionymi zgonami, rozumieją, że członkowie rodziny i bliscy ofiar wypadków ze skutkiem śmiertelnym zmagają się z wieloma problemami, w tym organizacją pogrzebu i uporaniem się z żałobą. Sheldon Minkow i Andrew Domin to kompetentni i życzliwi prawnicy z Chicago zajmujący się przypadkami śmierci zawinionej, którzy będą kontrolować aspekty prawe procesu dotyczącego zawinionej śmierci i zadbają o uzyskanie niezbędnych dokumentów i materiałów dowodowych oraz o przestrzeganie odpowiednich terminów składania dokumentów.

WYMOGI PRAWNE W PRZYPADKU PROCESU DOTYCZĄCEGO ZAWINIONEJ ŚMIERCI

W przypadku wytoczenia przez rodzinę ofiary procesu o śmierć zawinioną należy powołać zarządcę spadku zmarłego. W tego rodzaju procesie wymagane jest wykazanie przez powoda, że:

 • zgon ofiary nastąpił w wyniku zaniedbania lub umyślnej winy osoby trzeciej,
 • pozostali przy życiu członkowie rodziny ofiary ponieśli straty finansowe w wyniku zgonu bliskiej osoby.

OGÓLNE POSTĘPOWANIA W SPRAWACH śmierci zawinionej

Sprawy dotyczące zawinionej śmierci mogą być wynikiem każdego wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ale często są następstwem takich sytuacji jak:

 • błąd w sztuce medycznej,
 • wypadki drogowe,
 • wypadki z udziałem środków transportu zbiorowego,
 • niebezpieczne środki farmaceutyczne,
 • niebezpieczne lub wadliwe produkty,
 • narażenie na działanie substancji toksycznych.

ODSZKODOWANIA DOSTĘPNE W PROCESACH DOTYCZĄCYCH ŚMIERCI ZAWINIONEJ

W procesie dotyczącym śmierci zawinionej członkom rodziny lub bliskim ofiary może przysługiwać odszkodowanie z tytułu:

 • rachunków za koszty opieki medycznej poniesione przez ofiarę wypadku przed zgonem,
 • wydatków na pogrzeb ofiary wypadku,
 • utraty przyszłego dochodu,
 • utraty świadczeń pracowniczych, takich jak świadczenia emerytalne i ubezpieczenie zdrowotne,
 • utraty przyszłego spadku,
 • utraty pieczy rodzicielskiej, jeżeli ofiara wypadku osierociła małoletnie dzieci,
 • utraty towarzystwa, opieki i ochrony małżonka,
 • bólu i cierpienia spowodowanych urazem psychicznym z powodu utraty bliskiej osoby,
 • odszkodowania za straty moralne w zależności od winy pozwanego w odniesieniu do wypadku.

WIĘCEJ INFORMACJI

3

Skontaktuj się z nami