Renta z funduszu ubezpieczeń społecznych

PRAWNICY ZAJMUJĄCY SIĘ RENTAMI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Porozmawiaj bezpośrednio z adwokatem i uzyskaj informacje, których potrzebujesz, by otrzymać rentę z funduszu ubezpieczeń społecznych. Nie poniesiesz kosztów, dopóki nie wygramy. 

Zalety renty z funduszu ubezpieczeń społecznych 

Informacje ogólne

Renty z ubezpieczenia społecznego (Social Security Disability Benefits) są dostępne dla osób niezdolnych do pracy z powodu choroby, która trwa co najmniej rok lub może doprowadzić do śmierci. Urząd ds. ubezpieczeń społecznych (Social Security Administration, SSA) opracował ścisłe wytyczne i procedury obowiązujące w przypadku ubiegania się o rentę z ubezpieczenia społecznego. W związku z tym, aby zapoznać się z procesem składania i rozpatrywania wniosków o rentę z ubezpieczenia społecznego, warto zasięgnąć opinii prawników doświadczonych w zakresie rent z ubezpieczenia społecznego, takimi jak, na przykład, Sheldon Minkow i Andrzej Domin z Chicago, którzy zajmują się tego rodzaju świadczeniami.

Chicagowscy prawnicy Minkow i Domin, zajmujący się sprawami z zakresu ubezpieczenia społecznego, mają obszerne doświadczenie w przeprowadzaniu swoich klientów przez skomplikowany proces ubiegania się o rentę z ubezpieczenia społecznego i dbają, aby dostarczyli oni niezbędne dokumenty dotyczące ich stanu zdrowia i zatrudnienia. Jeśli pierwszy wniosek zostanie odrzucony i konieczne będzie rozpatrzenie sprawy przez sąd, mogą oni przygotować Cię na taką ewentualność i występować w Twoim imieniu w sądzie.

Jak prowadzimy sprawy o renty z ubezpieczenia społecznego

RODZAJE RENTY Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Istnieją dwa rodzaje renty z ubezpieczenia społecznego: Social Security Disability Insurance, SSDI (renta inwalidzka z ubezpieczenia społecznego) oraz Supplemental Security Income, SSI (zasiłek uzupełniający). W ramach SSDI wypłacane są świadczenia na rzecz osób niezdolnych do pracy, które uzyskały wystarczającą liczbę punktów (work credits) poprzez opłacenie podatków na ubezpieczenie społeczne potrącanych z wypłaty w okresie zatrudnienia. Liczba punktów (work credits), wymagana do przyznania SSDI, różni się w zależności od wieku osoby niezdolnej do pracy. Więcej informacji oraz kalkulator punktów można znaleźć na http://www.socialsecurity.gov.

W przeciwieństwie do SSDI, w ramach SSI osoba niezdolna do pracy o niskich dochodach i skromnych środkach ma zapewniony dochód. Ograniczenia dochodu są różne dla różnych miejsc, ale na ogół dochód obejmuje kwoty uzyskiwane przez wnioskodawcę za pracę zarobkową, a także otrzymywane regularnie inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego: emerytury, alimenty na małżonka, alimenty na dziecko, odsetki oraz koszty mieszkania i wyżywienia. Przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia społecznego wyłączają jednak niektóre rodzaje dochodu przy ustalaniu uprawnienia wnioskodawcy do zasiłku uzupełniającego, np. niektóre wydatki związane z pracą osób niewidomych lub niepełnosprawnych. Przepisy prawa dotyczące SSI ograniczają wartość aktywów, które osoba ubiegająca się o świadczenie może posiadać, do 2 000 dolarów (lub 3 000 dolarów w przypadku małżeństw, gdzie oboje małżonkowie otrzymują SSI). Niektóre rodzaje nieruchomości nie są uwzględniane przy ustalaniu wartości aktywów.

CHOROBY UPRAWNIAJĄCE DO ŚWIADCZENIA

Aby wnioskodawcy przysługiwało prawo do renty z ubezpieczenia społecznego, musi być on całkowicie niezdolny do pracy, zgodnie z definicją zawartą w przepisach prawa dotyczących ubezpieczenia społecznego. Renty z ubezpieczenia społecznego nie przysługują z tytułu częściowej lub krótkoterminowej niezdolności do pracy. SSA opracowało listę chorób automatycznie uznawanych za niezdolność do pracy. Jeśli jednak Twojego schorzenia nie ma na tej liście, nie znaczy to, że tego rodzaju świadczenia nie będą Ci przysługiwały. Oznacza to po prostu, że SSA bardziej szczegółowo przeanalizuje Twoją chorobę, aby ustalić, czy jesteś osobą niezdolną do pracy.

PORADA PRAWNA Z PRZEwOdNIKIEM

Sheldon Minkow i Andrzej Domin, prawnicy zajmujący się rentami z ubezpieczenia społecznego, przeprowadzą Cię krok po kroku przez proces składania wniosku o rentę z ubezpieczenia społecznego. Cierpliwie wyjaśnią przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia społecznego, aby przybliżyć Ci przebieg procesu i procedury. Określą, czy mogą przysługiwać Ci świadczenia w ramach SSDI lub SSI i pomogą złożyć wniosek o rentę z ubezpieczenia społecznego oraz sprawdzą, czy do wniosku załączono odpowiednie niezbędne dokumenty. Jeśli okaże się to konieczne, będą występować w Twoim imieniu w sądzie lub wspólnie z Tobą przygotują odwołanie od decyzji odmownej.

WIĘCEJ INFORMACJI

3

Skontaktuj się z nami