Odszkodowania
Pracownicze

ADWOKACI OD ODSZKODOWAŃ PRACOWNICZYCH

Porozmawiaj bezpośrednio z adwokatem i uzyskaj informację niezbędną do prowadzenia roszczenia odnośnie twojego obrażenia. Nie płacisz nic, dopóki nie wygramy.

Jak prowadzimy sprawy odszkodowań pracowniczych

JAK SIĘ ZACHOWAĆ W PRZYPADKU DOZNANIA URAZU W PRACY?

W przypadku doznania urazu w pracy należy niezwłocznie powiadomić pracodawcę o wypadku i poddać się leczeniu. Aby uzyskać świadczenia z ubezpieczenia Workers’
Compensation należy przedstawić udokumentowane informacje medyczne dotyczące odniesionych obrażeń. Po leczeniu należy niezwłocznie złożyć wniosek o świadczenie z ubezpieczenia Workers’ Compensation do Komisji ds. ubezpieczenia
pracowniczego w stanie Illinois (Illinois Workers’ Compensation Commission, IWCC)..

Jeśli jesteś osobą, która doznała obrażeń w pracy, skontaktuj się z naszymi prawnikami z Chicago zajmującymi się wypadkami przy
pracy dzwoniąc pod numer (312) 704-8008,aby umówić się na bezpłatną konsultację i
dowiedzieć się więcej o świadczeniach z ubezpieczenia Workers’ Compensation.

Kwota świadczeń z ubezpieczenia Workers’ Compensation przysługująca poszkodowanemu pracownikowi jest uzależniona od rodzaju i stopnia obrażenia. Przepisy stanu Illinois dotyczące tej kwestii stanowią, że poszkodowanym pracownikom przysługuje prawo do:

  • Dwóch trzecich utraconego wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy poszkodowanego pracownika
  • Zwrotu wydatków medycznych
  • Rehabilitacji zawodowej lub szkolenia zawodowego
  • Jednorazowej płatności, jeśli poszkodowany pracownik nie może wrócić do swojej poprzedniej pracy.

KORZYŚCI ODSZKODOWAŃ PRACOWNICZYCH

Świadczenia z ubezpieczenia Workers’ Compensation są wypłacane przez ubezpieczyciela pracodawcy. Towarzystwa ubezpieczeniowe często próbują szybko zawrzeć ugodę w tej kwestii i w ramach ugody proponują wypłatę świadczenia w zaniżonej wysokości. W związku z tym warto zasięgnąć opinii kompetentnego prawnika zajmującego się ubezpieczeniami Workers’ Compensation , aby mieć pewność, że otrzymasz takie świadczenia, jakie Ci się należą.

Świadczenia z ubezpieczenia Workers’ Compensation zasadniczo można uzyskać w przypadku dowolnego rodzaju obrażeń w miejscu pracy, o ile wypadek przy pracy i wynikające z niego obrażenia nie nastąpiły z powodu nadużycia alkoholu, stosowania narkotyków lub samookaleczenia przez pracownika. Świadczenia z takiego ubezpieczenia mogą także nie zostać przyznane, jeśli obrażenia zostały odniesione w toku popełniania przestępstwa lub z naruszeniem zasad obowiązujących w firmie.

CZAS JEST OGRANICZONY

Obowiązują ograniczenia czasowe dotyczące składania roszczeń o świadczenia z ubezpieczenia Workers’ Compensation. W stanie Illinois roszczenie o takie świadczenia należy złożyć w terminie trzech lat od daty odniesienia obrażenia lub w terminie dwóch lat od dnia, w którym pracownik otrzymał swoje ostatnie świadczenia z ubezpieczenia Workers’ Compensation. Na mocy przepisów prawa stanu Illinois zabrania się dostawcom usług medycznych egzekwowanie nieopłaconych rachunków medycznych gdy sprawa o roszczenie z ubezpieczenia Workers’ Compensation jest nadal w toku.

WIĘCEJ INFORMACJI
3

Skontaktuj się z nami